Werkkamers

Een Werkkamer wordt samengesteld uit deskundigen, afkomstig van de belanghebbende deelnemers in het College van Deskundigen of worden door het bestuur verzocht deel te nemen, op grond van specifieke en noodzakelijke kennis. Doelen van de Werkkamers zijn onder meer:

 • De voorbereiding voor het ontwikkelen en beheren van certificatieschema’s voor specifieke certificatieonderwerpen binnen het werkveld veilig werken op hoogte. Te denken valt daarbij concreet aan het opstellen van eind- en toetstermen
 • De voorbereiding voor het ontwikkelen en beheren van eventuele kwalificatiedossiers en competentieprofielen voor het reguliere onderwijs
 • Het opstellen van specifieke adviezen, interpretaties en/of aanpassingen inzake de uitvoering van certificatieschema’s binnen het werkveld veilig werken op hoogte. Zo ook ten aanzien van eventuele kwalificatiedossiers en competentieprofielen.


Per arbeidsmiddel waarmee een tijdelijke werkplek op hoogte wordt gerealiseerd of waarmee tijdelijk op hoogte wordt gewerkt, zal een Werkkamer worden ingesteld.

 • Werkkamer 1
  Werkkamer 1 rich zich op stalen steigers en zal worden ingevuld vanuit de scholingscommissies van VSB en Bouwend Nederland, als voortzetting van huidige werkgroepen die zich tot dusverre richtten op de eind- en toetstermen van montagepersoneel, EVC en buitenlandse certificaten en diploma’s. Voor de activiteiten van deze werkkamer geldt als basis de Richtlijn Steigers.

In deze werkkamer hebben zitting

 • Leen Verboom, ERA Contour
 • Wim Stolk, Stichting Veilig Werken op Hoogte
 • Hub Moonen, Hertel B.V.
 • Dick Koster, voorzitter, Steigerbouw van der Panne Rotterdam B.V.
 • Wilma Juffermans, Stichting Veilig Werken op Hoogte
 • Jannie van der Heide, Bilfinger Industrial Services Nederland B.V.
 • Fred Enterman, Rojo Steigerbouw b.v.
 • Bert Seubers, MDB B.V.

 

 • Werkkamer 2
  Werkkamer 2 zal zich gaan richten op de rolsteiger, ladders en trappen.
   
 • Werkkamer 3
  Werkkamer 3 zal zich gaan richten op de hangbruginstallatie.
   
 • Werkkamer 4
  Werkkamer 4 zal zich gaan richten op de betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Voor de activiteiten van deze werkkamer geldt als basis de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen.
   
 • Werkkamer 5
  Werkkamer 5 zal zich gaan richten op de hoogwerker.
   
 • Werkkamer 6
  Werkkamer 6 zal zich gaan richten op bouwliften.

De overige werkkamers zullen in het leven worden geroepen voor, onder meer:

 • hefsteigers
 • gevelonderhoudsinstallaties