Examencommissie

De Examencommissie wordt samengesteld uit deskundigen, afkomstig van de belanghebbende deelnemers in het College van Deskundigen of worden door het bestuur verzocht deel te nemen, op grond van specifieke en noodzakelijke kennis. De commissie is onder meer verantwoordelijk voor:

  • Het ( laten) ontwikkelen van items, open vragen en praktijkopdrachten
  • Het vaststellen van de items, open vragen en praktijkopdrachten en het vrijgeven daarvan
  • Het onderhouden en beheer van de Examenbank
  • Het jaarlijks actualisering van gebruikte items, open vragen en praktijkopdrachten
  • Het op- en samenstellen van de examens
  • De evaluatie van analyseresultaten;
  • Het behandelen van bezwaren van examenkandidaten voor zover het de inhoud van de examens betreft;
  • De periodieke rapportage aan het College van Deskundige

De Examencommissie wordt bijgestaan door Concreet Onderwijsproducten Nederland.

Samenstelling Examencommissie per februari 2017

Wim Stolk voorzitter    
Dirk Beerten      
Pascal Bos   VSB Steigerbouw Van der Panne
Rients Couperus     ExxonMobil
Marco Gouwens   VSB Hertel
Ingeborg Gries     BAM Materieel bv
Wilma Juffermans   SVWOH  
Remco Kegge   VSB Tractel
Thijs Kerpel     Concreet Onderwijsproducten Nederland
Rodney Sebregts     R3B Safety & Rescue
Sepp Vedral   VSB Skyworks